FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
תביעות רשלנות מקצועית כנגד שמאי מקרקעין
פברואר 2017
תביעות מקצועיות - מצגת
עו"ד שי קין
תיקון 3 א' לתמ"א 38
פברואר 2017
דנה שיחור-שמאית מקרקעין ומשפטנית
סעיף 19לתוספת השלישית לחוק התכנון
ינואר 2017
עו"ד דיקלה מוסרי טל
מצגת סדנא היטל השבחה -פטור לפי סעיף 19 ג'
ינואר 2017
עו"ד מיכל גלקין
היבטים קנייניים
נובמבר 2016
עו"ד חגית דרורי גרנות
היבטים שמאיים במחוזי חכירה ברשות מקרקעי ישראל
נובמבר 2016
מירי רימון- שמאית מקרקעין
תמ"א 38 והיטל השבחה
נובמבר 2016
עו"ד אילן שרקון
חידושים במיסוי מקרקעין
נובמבר 2016
עו"ד מאיר מזרחי
חיוב היטל השבחה בגין תכניות מתאר ארציות מפורטות
נובמבר 2016
עו"ד אליעד וינשר
|
|
|
|
|