FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1373
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מצגות התחדשות עירונית תמ"א 38 /3/א - רמת גן
27.7.2017
מצגת מיסוי מקרקעין
נובמבר 2015
מרצה – עו"ד שי עינת, רו"ח
גופים מעין שיפוטיים- שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
התשע"ז 2016
ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד
מיסוי מקרקעין פרשנות, הלכה ומעשה -כרך א' וב'
תשע"ז-2017
אבי גורמן / שי אהרונוביץ
תוכנית המתאר תא/5000 ותוכנית הרובעים של העיר תל-אביב- יפו
אפריל 2017
מתאר העיר- עיריית תל-אביב- יפו
תביעות רשלנות מקצועית כנגד שמאי מקרקעין
פברואר 2017
תביעות מקצועיות - מצגת
עו"ד שי קין
תיקון 3 א' לתמ"א 38
פברואר 2017
דנה שיחור-שמאית מקרקעין ומשפטנית
סעיף 19לתוספת השלישית לחוק התכנון
ינואר 2017
עו"ד דיקלה מוסרי טל
מצגת סדנא היטל השבחה -פטור לפי סעיף 19 ג'
ינואר 2017
עו"ד מיכל גלקין
|
|
|
|
|