FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מועצת השמאות הבינלאומית
ניק טלבוט
החלטת רמ"י מס' 1553 עם דגש על פיצול מגרש מהנחלה"
אוקטובר 2018
זיו כהן- שמאי מקרקעין וכלכלן
היטלי השבחה בתכניות כוללניות -תיקון 126
אוקטובר 2018
עו"ד מיטל טויסטר רוזנטל
מצגת משרד שמאים cushmam בלונדון
מאי 2018
האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי , הרשם לענייני ירושה
מאי 2018
עו"ד שירהב עוז
מצגת משקי עזר
מרץ 2018
עו"ד ליבוביץ
חוקי היסוד של מדינת ישראל
התשע"א-2011
ע"ש יוסף ספיר ז"ל
ריכוז מצגות כנס שמאים אילת 2017
נובמבר 2017
בוררות בעולם העסקי
2017
עו"ד גדעון פישר
בוררות בעולם שמאות המקרקעין
אוקטובר 2017
|
|
|
|
|