FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
החלטות וועדת ערר בנושא תמא 38 ושינוי מס 3 לתמא
יוני 2012
עו"ד מיכה גדרון
סוגיות בפיצויי הפקעה ותוכנית פוגעת
17.5.2012
עלויות בניה ירוקה
יוני 2012
התאחדות בוני הארץ
פיצוי הפקעה ופגיעה מתכונית
מאי 2012
עו"ד צבי שוב
סוגיות ברישום בתים משותפים
11.11.2011
כלכלת שימור מבנים
יום עיון - תמ"א 38
תמ"א 38
רפורמה בחוק התכנון והבניה
אפריל 2012
מקרקעין דו ירחון
2002-ינואר 2012
|
|
|
|
|