FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1373
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מס שבח מקרקעין- בסיס המס (כולל תיקון 72)
תשע"ב -2012
פרופ' אהרן נמרד
היטל השבחה (כולל תיקון 84)
תשע"ב- 2011
פרופ' אהרן נמדר
הפקעת מקרקעין (כולל תיקון 3)
תשע"א -2011
פרופ' אהרן נמדר
פינוי ובינוי
תשע"ג-2013
פרופ' אהרון נמדר
מקרקעין וערכם 136-סרוק
מאי 2014
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
מצגת חברת דקל
יוני 2014
ישראל צומחת לגובה - מוטיבציה, מאפיינים ומחירים
אפריל 2014
מועדון חברים
מקרקעין וערכם 114-סרוק
קי"ד מאי 1996
הרפורמה במיסוי מקרקעין - תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין
פברואר 2014
סעיף 49 ז' (פיצול פיזי/אנכי) + הרפורמה במיסוי מקרקעין תיקון 76
30 ינואר 2014
|
|
|
|
|