FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
חידושים בהיטל השבחה - עומק הקרקע וחלל הרום היבטים משפטיים שונים
אוגוסט 2019
משרד שוב
כנס שמאות עולמי יוני 2019
יוני 2019
דקל תמחור עלויות ביצוע- מצגת
מרץ 2019
איתי שניידר, מנכ"ל קבוצת דקל
מהו החישוב הראוי לפיצויי הפקעה בעקבות הרישום התלת ממדי
מרץ 2019
החלטת רמ"י מס' 1591 – עיקרי ההחלטה - מצגת
מרץ 2019
התחדשות עירונית
2019
אלדר אדטו , עו"ד
היטל השבחה בתמ"א 38 (כולל התוכנית הרובעים) עו"ד מיכה גדרון
2019
מיכה גדרון
עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין - באדיבות פורום מיסוי מקרקעין, לשכת עורכי הדין
מצגות כנס שמאים אילת 2018
נובמבר 2018
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
מצגות- "ההגנות על חברי קבוצות הרכישה" - ו " היטלי השבחה בגין תכניות הרבעים תל אביב - במכר ובהיתר בני
ינואר 2019
|
|
|
|
|