חברי הלשכה

אילוז יעל      מחוז ת"א והמרכז     yael.iluz@amidar.co.il
שד תל אביב-יפו
03-6931777
השר משה 61 רמת גן 52334