חברי הלשכה

ידיד יאיר      מחוז ירושלים     yedid778@gmail.com
משלוח דואר תיבת דואר 9049 ירושלים 9109001
15326412767
שמשון 22 ירושלים 9350123
www.yairyedid.co.il