חברי הלשכה

רבני לוי מוריה      מחוז ירושלים     moria12011@gmail.com
עזרת ישראל 4 ירושלים 9434304
02-6250773
השופט חיים כהן 4 ירושלים