FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

הרשמה לאירוע - החלטת רמ"י מס' 1591 במגזר החקלאי

הנני מבקש/ת להירשם לאירוע החלטת רמ"י מס' 1591 במגזר החקלאי על פי הפרטים הבאים:

שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון
כתובת
שם המשרד
הערות
  אני מבקש להירשם לאירוע ומתחייב לשלם בעבורו.
ידוע לי שגם אם לא אגיע, אחויב במלוא התשלום.
מתי
23 מאי 2019     16:30
מיקום
ב"אשכול פיס", רחוב משה שרת, קרית ים בוויז:("אשכול פיס קרית ים").
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|