FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - השתלמויות וסדנאות

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
25.02.2010
קבוצת רכישה השתלמות סוף שבוע
אילת
0 | 0
24.02.2010
16:00
משפט תכנון ומקרקעין
אוניברסיטת בר-אילן
0 | 0
23.02.2010
השתלמות תעודה- חוות דעת מומחה, עדות וחקירת מומחה- השתלמות בשמאות חקלאית
0 | 0
09.07.2009
16:00
השתלמות מינהל מקרקעי ישראל
בית ציונה אמריקה
0 | 0
10.06.2009
16:30
מיסוי מקרקעין - סדנא
בית הפרקליט, רח' דניאל פריש
0 | 0
21.04.2009
משפט תכנון ומקרקעין
אוניברסיטת בר-אילן
0 | 0
12.03.2009
16:30
סדנת תקינה חשבונאית
בית אשכול פייס, שפרינצק 4 ת"א
150 | 220
23.02.2009
14:30
השתלמות מקצועית בניה ירוקה
בית המהנדס- דיזנגוף 200 ת"א
0 | 180
17.02.2009
16:30
השתלמות תעודה-עסקאות במקרקעין ומיסוי מקרקעין
לשכת עורכי הדין
0 | 0
18.09.2008
השתלמות מקצועית - מיסוי מקרקעין
מלון גולדן טוליפ קלאב טבריה
0 | 0
אוקטובר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
|
|
|
|