FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - השתלמויות וסדנאות

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
17.10.2012
16:30
השתלמות מקצועית לשמאים ומודדים - תכנון ובניה קדסטר ומה שביניהם
משרדי להב רחוב המרד 29 תל-אביב קומה 13 בית התעשיינים
2500 | 0
05.06.2012
השתלמות תעודה בעריכת הסכם קומבינציה
בית התנועה הקיבוצית
0 | 0
21.05.2012
סדנת פרצלציה - הלכה ולמעשה
בת ציוני אמריקה תל-אביב
0 | 0
27.10.2011
קורס עדות מומחים אוקטובר 2011
מכללת עדיף
0 | 0
29.06.2011
קורס עדים מומחים יולי 2011 נדחה על מועד חדש נפרסם
מכללת עדיף תל-אביב
0 | 0
21.06.2011
15:30
אומדן נזקים בחקלאות -קורס
מכללת עדיף, יגאל אלון 30 תל-אביב
8 | 10
23.03.2011
קורסים הענות החברים
0 | 0
01.03.2011
16:00
קורס- משפט תכנון ומקרקעין
אוניברסיטת בר אילן
0 | 0
16.02.2011
15:30
מינהל מקרקעי ישראל
בית התנועה הקיבוצית
0 | 0
07.10.2010
15:00
השתלמות עדות מומחים
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
2 | 3
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|