FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - אסיפות חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
28.02.2008
16:00
בחירות למוסדות הלשכה 2008
שפרינצק 4, תל אביב; הלל 35 ירושלים; דרך הים חיפה
0 | 0
29.03.2007
17:00
אסיפה שנתית רגילה וכללית בוחרת
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל אביב
0 | 0
23.03.2006
17:00
אסיפה שנתית כללית ומיוחדת
בית המהנדס, תל אביב
0 | 0
31.03.2005
17:00
אסיפה כללית שנתית רגילה, מיוחדת ובוחרת
בית המהנדס
0 | 0
24.02.2005
16:00
אסיפה כללית מיוחדת
בית המהנדס
0 | 0
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|