FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - מועדוני חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
11.02.2019
16:30
מיתוג ותקשורת לשמאים , תקנות סדרי הדין החדשות- השפעתן על עריכת חוו"ד ,ההיבטים השמאיים והמשפטיים בתיקון 6
מלון קולוני – שד' בן גוריון 28 , חיפה.
0 | 0
16.01.2019
16:00
"ההגנות על חברי קבוצות הרכישה" - ו " היטלי השבחה בגין תכניות הרבעים תל אביב - במכר ובהיתר בניה"
אשכול פיס", רחוב רוקח 118, רמת גן
0 | 0
03.12.2018
18:15
"שגיאות נפוצות ברישום בתים משותפים והדרכים לפתרונן"
במלון "ליאונרדו", ברח' הנרייטה סולד 4 באר שבע.
0 | 0
13.11.2018
17:00
המרכז למיפוי ישראל
אולם מגמות, פ"ת.
0 | 0
16.10.2018
16:30
יום עיון לזכר משה שוב ז"ל ביום שלישי,16.10.2018, רמת גן
בבית מפעל הפיס, רח' רוקח 118, רמת גן
0 | 0
14.10.2018
17:30
"החלטת רמ"י מס' 1553 עם דגש על פיצול מגרש מהנחלה" - מועדון חברים באר שבע - עדכון שעה 17:30
במלון "ליאונרדו", ברח' הנרייטה סולד 4 באר שבע.
0 | 0
07.10.2018
16:00
"היטלי השבחה בתכניות הרבעים בתל אביב וסקירה על תכנית תא' 5000" - "שיווק ומכירות- תהליך מכירה נכון".
בבית מפעל הפיס, רח' רוקח 118, רמת גן.
0 | 0
06.09.2018
17:00
סיור והרמת כוסית לרגל חג ראש השנה מחוז ירושלים
מפגש בכניסה "לתאטרון החאן", רחוב דוד רמז 2, ירושלים.
0 | 0
05.09.2018
16:00
הזמנה למפגש חברים והרמת כוסית לרגל חג ראש השנה
אשכול פייס רמת גן, רוקח 118 רמת גן
0 | 0
03.09.2018
16:30
מחוז חיפה והצפון - הרמת כוסית לערב חג ראש השנה
מלון קולוני – שד' בן גוריון 28 , חיפה.
0 | 0
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|