FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - אסיפות חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
27.03.2014
אסיפה כללית בוחרת ומיוחדת
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 0
27.02.2014
הודעה בדבר בחירות כלליות למוסדות הלשכה
בהתאם לסניפים
0 | 0
21.03.2013
15:30
אסיפה כללית שנתית בוחרת - והרמת כוסית לחג הפסח - שינוי מועד
בלשכה, בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 0
28.02.2013
בחירות נציגי הלשכה למועצת השמאים- רשימת המועמדים
בהתאם למחוזות
0 | 0
27.03.2012
16:00
אסיפה כללית שנתית מיוחדת
בית המהנדס, דיזמגוף 200 תל-אביב
0 | 0
31.03.2011
16:00
אסיפה כללית שנתית
בית המהנדס דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 0
17.03.2011
16:00
בחירות למוסדות הלשכה
בסניפים
0 | 0
18.03.2010
16:00
אסיפה כללית שנתית רגילה ומיוחדת והרמת כוסית לחג הפסח התשס"ט
בית המהנדס דיזנגוף 200, ת"א
0 | 0
18.02.2010
17:00
בחירות למועצת השמאים
במחוזות
0 | 0
30.03.2008
17:00
אסיפה כללית ואסיפה כללית בוחרת
בית אשכול פיס, שפרינצק 4 תל אביב
0 | 0
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|