FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - מועדוני חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
14.10.2009
16:00
תביעות כנגד שמאי מקרקעין
מלון הר הכרמל חיפה
0 | 75
15.09.2009
16:00
החלטות ממ"י חדשות ונהלים
בית המהנדס, דיזנגוף 200
0 | 75
02.09.2009
דחיית מועדון חברים בחיפה
מלון הר הכרמל
0 | 0
25.06.2009
16:00
מועדון חברים-אסיפה כללית
בית המהנדס
0 | 0
23.06.2009
16:00
מועדון חברים - חיפה
מלון הר הכרמל חיפה
0 | 75
06.05.2009
17:00
מועדון חברים ירושלים - נושאים
בית יד שרה
0 | 0
06.05.2009
17:00
מועדון חברים ירושלים
יד שרה
0 | 0
29.03.2009
מגמות תכנוניות בירושלים
מרכז יד שרה - ירושלים
0 | 0
18.12.2008
16:30
שומות מקרקעין בראי בית המשפט
מרכז למורשת רבין גבעת רם
0 | 95
03.11.2008
השפעת ציפיות על שווי מקרקעין
מרכז מורשת רבין גבעת רם ירושלים
0 | 95
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|