FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - מועדוני חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
17.07.2011
מועדוני עסקים
בית המהנדס, דיזנגוף 200
0 | 0
07.07.2011
16:30
סוגיות בתכנון ובנייה - הממשק שבין השמאי והחוק
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 75
30.06.2011
16:00
מגמות בפיתוח העיר עכו
מלון הר הכרמל-חיפה
0 | 75
23.06.2011
16:00
תקן 20 מועדון
לשכת שמאי מקרקעין
0 | 75
19.06.2011
17:00
מועדון עסקים - מחוז תל-אביב
לשכת המהנדסים, דיזנגוף 200
0 | 0
06.06.2011
16:00
סוגיות בשימור מבנים
מלון הר הכרמל- חיפה
0 | 75
30.05.2011
17:00
חידושים בהחלטות ועדות הערר
בית המהנדס
0 | 75
16.05.2011
17:00
השפעת אתרי עתיקות על שווי מקרקעין
בית המהנדס דיזנגוף 200 ל-אביב
0 | 0
11.04.2011
16:00
מפגש חברים הרמת כוסית לחג הפסח
בית המהנדס
0 | 150
03.03.2011
17:00
איחוד וחלוקה - מועדון חברים
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 75
אוקטובר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
|
|
|
|