FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - מועדוני חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
24.01.2013
פירוק ושיתוף פירוק במקרקעין - מועדון חברים
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 0
20.12.2012
16:30
עסקאות קומבינציה
דיזנגוף 200 תל-אביב בית המהנדס
0 | 95
29.11.2012
16:30
הלכות "כובשי" ו " המגרש המוצלח" ותפקיד שמאי המקרקעין ביישומן
בית המהנדס , דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 95
18.10.2012
תכנון ועיצוב חללים - מועדון חברים
בית המהנדס , דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 95
17.10.2012
16:30
שימור מבנים בחיפה
מלון הר הכרמל
0 | 0
14.10.2012
15:00
שכ"ט שמאי משכנתאות
בית המהנדס דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 0
06.09.2012
16:30
הרמת כוסית לראש השנה - הרצאה עררים על שמאי מכריע לפי תיקון 84
אשכול פיס רמת גן רחוב רוקח 118
0 | 120
13.08.2012
16:30
חידושים במיסוי מקרקעין תוך התייחסות להיבטי היטל השבחה
בית המהנדס
0 | 0
16.07.2012
חידושי פסיקה בהיטלי פיתוח והיטלי השבחה
לשכת המהנדסים, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 95
05.07.2012
20:00
מסיבת קיץ 2012
שדרות רוטשילד 28, תל-אביב דנס בר ביפר , ודנס בר צ'צ'קה
60 | 0
אוקטובר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
|
|
|
|
|