אירועי הלשכה - אסיפות חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
31.03.2020
16:00
אסיפה כללית - מבוטל!
0 | 0
08.03.2020
18:00
אסיפה נדחית מיוחדת בוחרת 08.03.2020
אשכול פייס למדעים, רוקח 118 רמת גן
0 | 0
27.02.2020
16:30
אסיפה כללית ביום 27.02.2020
אשכול פייס למדעים- רחוב רוקח 118, רמת גן
0 | 0
22.07.2019
16:30
הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת בוחרת 22.7.2019
ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118 , רמת גן.
0 | 0
19.03.2019
16:30
אסיפה כללית ומיוחדת - 19.3.2019
בית אשכול פיס ר"ג, רוקח 118
0 | 0
12.03.2019
15:00
הודעה על דחית מועד בחירות 12.3.19
0 | 0
30.07.2018
16:30
אסיפה נדחית - 30.7.2018
ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118, רמת גן
0 | 0
28.03.2018
17:00
אסיפה כללית ומיוחדת 28.3.2018
ירושלים
0 | 0
23.03.2017
15:00
אסיפה כללית ובוחרת
אשכול פיס, רמת גן רוקח 118 רמת גן
0 | 0
23.02.2017
15:00
הודעה בדבר בחירות כלליות למוסדות הלשכה
קלפי ת-א, קלפי חיפה, קלפי ירושלים, קלפי באר שבע
0 | 0