FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - אסיפות חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
22.07.2019
16:30
הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת בוחרת 22.7.2019
ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118 , רמת גן.
0 | 0
19.03.2019
16:30
אסיפה כללית ומיוחדת - 19.3.2019
בית אשכול פיס ר"ג, רוקח 118
0 | 0
12.03.2019
15:00
הודעה על דחית מועד בחירות 12.3.19
0 | 0
30.07.2018
16:30
אסיפה נדחית - 30.7.2018
ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118, רמת גן
0 | 0
28.03.2018
17:00
אסיפה כללית ומיוחדת 28.3.2018
ירושלים
0 | 0
23.03.2017
15:00
אסיפה כללית ובוחרת
אשכול פיס, רמת גן רוקח 118 רמת גן
0 | 0
23.02.2017
15:00
הודעה בדבר בחירות כלליות למוסדות הלשכה
קלפי ת-א, קלפי חיפה, קלפי ירושלים, קלפי באר שבע
0 | 0
31.03.2016
15:00
אסיפה כללית בוחרת - 31.3.2016
בית אשכול פיס "אהל שם" רח' רוקח 118 רמת גן
0 | 0
17.03.2016
15:00
הודעה בדבר בחירות לנציגי הלשכה במועצת השמאים - שמות המועמדים
בהתאם לקלפיות
0 | 0
24.03.2015
15:00
אסיפה כללית ומיוחדת
דיזנגוף 200 תל-אביב, בית המהנדס
0 | 0
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|